Korzyści

Przelew walutowy jest to przelew w walucie innej niż PLN do banku zagranicznego, lub banku krajowego oraz w walucie PLN do banku zagranicznego.  Podstawa prawna ustawa Prawo Dewizowe art. 2 pkt 16  1.16) obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartościami dewizowymi w kraju.

 • Atrakcyjne opłaty za płatność
 • Dogodne godziny realizacji
 • Zarządzanie bazą kontrahentów zagranicznych
 • jedna opcja przelewu w R-Online Biznes obejmująca rozliczenia zarówno zagraniczne - SWIFT jak i paneuropejskie systemy TARGET i SEPA
 • Możliwość skrócenia daty waluty za pomocą opcji: Szybki (dla waluty USD), Ekspres (dla walut EUR, USD, PLN), TARGET(dla waluty EUR), SEPA Ekspres (dla waluty EUR)
 • Szeroki wybór walut oraz możliwość negocjacji za pomocą internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer
 • Płatności w walutach egzotycznych

Charakterstyka

Standardowy przelew walutowy może zostać zlecony w walutach:

PLN, RSD, AED, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, TRY, USD, ZAR, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, EUR

 
a także w walutach:

 • Afryka ? EGP, MAD, TND
 • Azja i Oceania ? INR, THB

Daty waluty przelewy przychodzące

 • zerowa data waluty Raiffeisen Polbank ( może wystąpić data waluty banku nadawcy)Standardowe daty waluty dla płatności przychodzących

Daty waluty przelewy wychodzące:

 • waluty EUR, BGN, CZK, DKK, LTL, PLN, RON, SEK, HUF, GBP, ISK, CHF, NOK - D+1 Księgowanie w dniu złożenia dyspozycji w ramach godzin granicznych, wykonanie w następnym dniu roboczym
 • waluty pozostałe z D+2 (spot) Księgowanie w dniu złożenia dyspozycji w ramach godzin granicznych, wykonanie w drugim dniu roboczym
 • waluta EUR przy przelewie walutowym ekspresowym, przelewie walutowym TRAGET, przelewie walutowym SEPA Ekspres, przelewie w ramach grupy Raiffeisen (Intra Group Payments - D+0. Księgowanie i wykonanie w dniu złożenia dyspozycji w ramach godzin granicznych


Godziny graniczne:

Szczegółowy wykaz godzin granicznych znajduje się w zakładce ?Dokumenty do pobrania" 

Sposoby realizacji

Raiffeisen Polbank oferuje swoim Klientom szeroki wybór kanału dostarczania i możliwości podglądu płatności zagranicznych:
 

 • placówka banku,
 • bankowość internetowa R-Online Biznes,
 • bankowość elektroniczna Multicash,
 • komunikaty SWIFT w ramach usługi "Zarządzanie rachunkiem z zagranicy",
 • komunikaty SWIFT w ramach modelu SCORE.

KOSZTY

Dla przelewu walutowego dostępne są następujące opcje kosztowe:

SHA  -  koszty RBPL ponosi Klient, koszty banku Kontrahenta oraz banków pośredniczących dla przelewów wysyłanych via SWIFT ? ponosi Kontrahent. W przypadku przelewów wysyłanych do krajów Unii Europejskiej, państw EOG (Liechtensteinu, Islandii, Norwegii), Szwajcarii, Monako, San Marino w walucie tych państw przy opcji SHA nie występują koszty banków pośredniczących.

OUR  -  koszty RBPL, koszty banków pośredniczących oraz banku Kontrahenta ponosi Klient. Opcja OUR jest nie dozwolona dla przelewów w walucie EUR wysyłanych do krajów Unii Europejskiej, państw EOG (Liechtensteinu, Islandii, Norwegii), Szwajcarii, Monako, San Marino.

BEN - koszty RBPL, koszty banków pośredniczących oraz banku Kontrahenta ponosi Kontrahent. Opcja BEN jest nie dozwolona dla wszystkich przelewów (bez względu na walutę) wysyłanych do krajów Unii Europejskiej, państw EOG (Liechtensteinu, Islandii, Norwegii), Szwajcarii, Monako, San Marino. 

Intra Group Payments

Przelewy w euro wysyłane lub otrzymywane w ramach grupy Raiffeisen (z wyłączeniem przelewu walutowego SEPA i przelewu walutowego z opcją TARGET) są objęte dodatkowymi specjalnymi korzyściami:

 • opłata za wykonanie stanowi 80% stawki standardowej
 • zerowa data waluty
 • bank sam obniża opłatę i zmienia datę waluty dla przelewu w ramach IGP

Informacje dodatkowe

BIC - Bankowy Kod Identyfikacyjny jest identyfikatorem banku zawierającym osiem lub jedenaście znaków, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kod BIC musi posiadać:

 • każdy bank, który przystępuje do obszaru stosowania SEPA,
 • każdy bank, który przystępuje do rozliczeń w ramach systemu TARGET2
 • każdy bank, który w obrocie międzynarodowym (nie tylko europejskim) do przekazywania transakcji płatniczych korzysta z usług SWIFT.

W przypadku banku polskiego informację o BIC Klientowi powinien podać bank prowadzący dany rachunek bankowy.

Kod BIC Raiffeisen Bank Polska S.A. - RCBWPLPW               

Kod SWIFT  - patrz BIC

Data waluty - dzień, w którym dochodzi do wpływu lub wypływu środków z rachunku.

SEPA - Jednolity Obszar Płatności w euro. SEPA wyznacza  standardy techniczne dla polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czy też obsługi kart płatniczych a także wpływa na zwiększenie wydajności przetwarzania płatności trans granicznych.

Standard IBAN - (skrót od International Bank Account Number) Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego. IBAN służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank. Każdy bank strefy euro oraz bank prowadzący rozliczenia w euro musi oznaczać rachunki bankowe nominowane w euro identyfikatorem IBAN. Ten obowiązek dotyczy także banków prowadzących działalność na terenie Polski. Standard IBAN jest stosowany również do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż euro.

W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego).

NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

IBAN Only ?  zasada stosowana dla przelewu walutowego SEPA w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w euro. Bank na podstawie prawidłowo wprowadzonego numeru rachunku w standardzie IBAN sam dokonuje uzupełnienia kodu BIC/SWIFT, bez konieczności uzupełniania go przez Klienta

NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

Sprawdź również