Przelew
szybki i ekspresowy

Raiffeisen Polbank umożliwia swoim Klientom realizację płatności wychodzących ze skróconą datą waluty. Przelewy szybki i ekspresowy wykonywane są w systemie R-Online Biznes i mogą być realizowane w wybranej walucie.

SZCZEGÓŁY

Przelew walutowy szybki i ekspresowy pozwala Klientowi zdecydować o skróceniu standardowej daty waluty (opcja dodatkowa).:

  • Przelew szybki - Skrócenie daty waluty z dwudniowej (D+2) do jednodniowej (D+1). Dostępny dla waluty USD,
  • Przelew ekspresowy - Skrócenie daty waluty z jednodniowej (D+1) do zerowej (D+0). Dostępny dla waluty USD, EUR, PLN.

Charakterstyka

Przelewy walutowy szybki i ekspresowy dostępne są za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online Biznes i mogą być realizowane w wybranej walucie.

Przelew walutowy ekspresowy dla waluty EUR nie może zostać wykonany do Jednolitego Obszaru Płatności w euro (SEPA)

Sposoby realizacji

Dyspozycja przelewu z opcją przelew walutowy szybki lub przelew ekspresowy może być złożona przez system bankowości internetowej R-Online Biznes lub komunikat MT101

  • standardowy - dwudniowa data waluty (D+2) dla walut spoza koszyka walut UE, (D+1) dla walut z koszyka UE

  • szybki - jednodniowa data waluty (D+1)

  • ekspresowy - zerowa data waluty (D+0).

Sprawdź również