Przelew
euroregulowany

Przelew euroregulowany w Raiffeisen Polbank umożliwia wykonie szybkiego i taniego przelewu zagranicznego. Realizowany jest do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Korzyści

 • Atrakcyjne opłaty za płatność
 • Prosta realizacja
 • Dodatkowe korzyści dla przelewów wysyłanych do wybranych banków w ramach grupy Raiffeisen - Intra Group Payments (patrz w Intra Group Payments)

 

Charakterstyka

Przelew euroregulowany jest to specyficzny rodzaj przelewu zagranicznego zlecanego prze formularz "Przelew euroregulowany" dostępny w R-Online Biznes. Przelew jest dostępny wyłącznie w walucie Euro i realizowany jest do krajów UE oraz Lichtensteinu, Norwegii, Islandii i Szwajcarii przy spełnieniu następujących warunków:

 • numery rachunków zleceniodawcy i odbiorcy w standardzie IBAN,
 • przelew wysłany z rachunku Euro ze standardową datą waluty (D+1),
 • prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta),
 • brak wskazanego banku pośredniczącego lub specyficznych warunków realizacji przelewu,
 • opcja kosztowa ?SHA" (opłaty na rzecz Raiffeisen Polbank ponosi zleceniodawca, a banku zagranicznego - odbiorca),
 • w chwili składania i realizacji dyspozycji na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki, w przeciwnym razie przelew zostanie zrealizowany jako przelew zagraniczny standardowy,
 • w przypadku przelewu euroregulowanego zleceniodawca i beneficjent ponoszą jedynie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy.

 

Sposoby realizacji

Przelew euroregulowany musi być zlecony w bankowości internetowej R-Online Biznes.

 

Intra Group Payments

Przelew euroregulowany wysyłany w ramach wybranych banków grupy Raiffeisen (Intra Group Payments) jest objęty korzystnymi warunkami realizacji:
 

 •  w wybranych bankach grupy Raiffeisen nadawca płaci 80% stawki standardowej za realizowany przelew
 • data waluty przelewu euroregulowanego zostaje automatycznie skrócona z jednodniowej (D+1) do zerowej (D+0), co w praktyce oznacza, że beneficjent może otrzymać przelew na rachunek w ciągu kliku minut
 • możliwość realizacji płatności do 16 banków grupy
 • bank sam identyfikuje płatność IGP, obniża opłaty oraz zmienia datę waluty.

Informacje dodatkowe

BIC - Bankowy Kod Identyfikacyjny jest identyfikatorem banku zbudowanym z ośmiu lub jedenastu znaków, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym.
Kod BIC posiadają:

 • banki obecne na obszarze stosowania SEPA,
 • banki, które w obrocie międzynarodowym (nie tylko europejskim) do przekazywania transakcji płatniczych korzystają z usług SWIFT.

 

W przypadku banku polskiego informację o BIC Klientowi powinien podać bank prowadzący dany rachunek bankowy.
 
Kod BIC Raiffeisen Bank Polska S.A. - RCBWPLPW                 
 
Kod SWIFT  - patrz BIC
 
Data waluty - dzień, w którym dochodzi do wpływu lub wypływu środków z rachunku.
 
SEPA - Jednolity Obszar Płatności w Euro.  SEPA wyznacza  standardy techniczne dla polecenia przelewu, polecenia zapłaty, czy też obsługi kart płatniczych a także wpływa na zwiększenie wydajności przetwarzania płatności trans granicznych.
 
Standard IBAN -  (skrót od International Bank Account Number) Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego.  IBAN służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank. Każdy bank strefy euro oraz bank prowadzący rozliczenia w euro musi oznaczać rachunki bankowe nominowane w euro identyfikatorem IBAN. Ten obowiązek dotyczy także banków prowadzących działalność na terenie Polski. Standard IBAN jest stosowany również do przeprowadzenia operacji płatniczych nominowanych także w innej walucie niż Euro.
 
W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego).
NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

Sprawdź również