Obrót gotówkowy

Proponujemy Klientom obłsugę wpłat gotókowych, wypłat, a w ramach usługi przeliczania wpłat zamkniętych lub zasilania wypłatami zamkniętymi także konwoje.

Wpłaty

1. Wpłaty w oddziale

Istotną częścią funkcjonowania firmy jest obszar przepływów gotówkowych. W celu zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz usprawnienia, oferujemy Państwu - oprócz tradycyjnych wpłat przeliczanych w Państwa obecności - usługę Wpłat zamkniętych.

Jak dokonać Wpłaty zamkniętej?

 • wpłatę należy zapakować w transparentną bezpieczną kopertę,
 • wpłaty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją prawidłowego przygotowania Wpłat zamkniętych,
 • wpłata może być dostarczona przez pracownika Państwa Firmy lub firmę transportową działającą w Państwa imieniu.

 

Wpłaty zamknięte mogą być przekazywane:

 • w kasach banku, w godzinach 9:00 - 16:00,
 • za pomocą całodobowej wrzutni nocnej/trezora (Wpłata zamknięta PLUS).

 

Korzyści:

 • brak konieczności oczekiwania na przeliczenie środków
 • łatwość wykonania transakcji
 • pewność poprawnego przeprowadzenia wpłaty
 • bezpieczeństwo deponowanych środków
 • dostępność placówek bankowych na terenie całego kraju
 • tania forma uznania rachunku
 • możliwość połączenia Wpłat zamkniętych z usługą MassCollect, która zapewnia szybkie identyfikowanie wpłacającego, dzięki indywidualnemu (wirtualnemu) rachunkowi
 • automatyzacja procesu uzgadniania wpłat - raporty o wpłatach dostępne w formie elektronicznej, dzięki czemu w łatwy i wygodny sposób mogą być automatycznie importowane do systemu finansowo-księgowego Państwa Firmy
 • możliwość uzupełnienia usługi transportem bankowym.

Lista placówek umożliwiających dokonywanie wpłat zamkniętych znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Wpłaty zamknięte mogą być również dokonywane w Centrum Obsługi Gotówki oraz na Poczcie Polskiej (po podpisaniu dodatkowej umowy).

2. Wpłaty do liczarni (Centrum Obsługi Gotówki)

Centra Obsługi Gotówki (COG) - liczarnie zlokalizowane w największych miastach Polski, w których można dokonywać Wpłat zamkniętych 24h/7 dni w tygodniu.

Jak dokonać Wpłaty zamkniętej?

 • wpłatę należy zapakować w transparentną bezpieczną kopertę
 • wpłaty powinny być przygotowane zgodnie z Instrukcją prawidłowego przygotowania Wpłat zamkniętych
 • wpłata może być dostarczona przez pracownika Państwa Firmy i/lub firmę transportową działającą w Państwa imieniu.

 

Wpłata zostaje zaksięgowana na rachunku Państwa Firmy najpóźniej następnego dnia roboczego.

Korzyści:

 • brak konieczności oczekiwania na przeliczenie środków
 • bezpieczeństwo i pewność przeprowadzenia transakcji
 • konkurencyjne prowizje
 • dostępność liczarni na terenie całego kraju 24h
 • możliwość połączenia Wpłat zamkniętych z usługą MassCollect, która zapewnia szybkie identyfikowanie wpłacającego, dzięki indywidualnemu (wirtualnemu) rachunkowi
 • automatyzacja procesu uzgadniania wpłat - raporty o wpłatach dostępne w formie elektronicznej, dzięki czemu w łatwy i wygodny sposób mogą być automatycznie importowane do systemu finansowo-księgowego Państwa Firmy.

 

3. Wpłaty na Poczcie

Bank umożliwia także dokonywanie Wpłat zamkniętych w wybranych placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Klienci mogą pozostawiać wpłaty bezpośrednio w oddziałach Poczty Polskiej lub na posterunkach strażniczych zlokalizowanych przy tych jednostkach. Wpłaty zapakowane w transparentne bezpieczne koperty i przygotowane zgodnie z Instrukcją, mogą być deponowane przez upoważnionych pracowników Państwa Firmy i/lub firmy transportowej, z którą mają Państwo podpisaną umowę.

Uznanie rachunku Państwa Firmy odbywa się następnego dnia roboczego, po zdeponowaniu Wpłaty zamkniętej na Poczcie. Lista jednostek organizacyjnych Poczty Polskiej wraz z godzinami deponowania wpłat dostępna jest na każde życzenie Klienta.

Korzyści:

 • dostępność placówek na terenie całego kraju,
 • możliwość dokonywania wpłat bilonowych, banknotowych i mieszanych,
 • tani i wygodny sposób uznania rachunku,
 • możliwość połączenia Wpłat zamkniętych z usługą MassCollect, która zapewnia szybkie identyfikowanie wpłacającego, dzięki indywidualnemu (wirtualnemu) rachunkowi,
 • automatyzacja procesu uzgadniania wpłat - raporty o wpłatach dostępne w formie elektronicznej, dzięki czemu w łatwy i wygodny sposób mogą być automatycznie importowane do systemu finansowo-księgowego Państwa Firmy.

Wypłaty

1. Wypłaty w oddziale

W przypadku zapotrzebowania na gotówkę, mogą Państwo zlecić w wybranych placówkach Raiffeisen Polbank realizację wypłaty gotówkowej w kasie banku.
W sprawie wypłat wymagających uprzedniej awizacji, prosimy o kontakt ze Strefą Obsługi Biznesu lub z pracownikiem oddziału banku.
Zasady awizacji wypłat określa Tabela ?Zasady realizacji dyspozycji Podmiotów Gospodarczych w Raiffeisen Bank Polska S.A.".
Wypłatę otwartą mogą odebrać osoby uprawomocnione do korzystania z rachunków firmowych lub posiadające jednorazowe upoważnienie.


Korzyści:

 • szybkość realizacji zlecenia,
 • pewność i gwarancja wypłaty zgłaszanej kwoty.


W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz usprawnienia procesu wypłat gotówkowych, oferujemy Państwu - oprócz tradycyjnych wypłat przeliczanych w Państwa obecności - usługę Wypłat zamkniętych.2. Wypłaty z liczarni (Centrum Obsługi Gotówki)

Centra Obsługi Gotówki (COG) - liczarnie zlokalizowane w największych miastach Polski czynne 24h/7 dni w tygodniu.

Wypłaty zamknięte mogą być wydawane upoważnionym:

 • pracownikom Państwa Firmy i/lub
 • pracownikom firmy transportowej działającej w imieniu Państwa Firmy.

 

Korzyści:

 • brak konieczności oczekiwania na przeliczenie środków,
 • bezpieczeństwo przeprowadzenia transakcji,
 • atrakcyjne prowizje,
 • dostępność liczarni na terenie całego kraju 24h,
 • wygoda i oszczędność czasu,
 • możliwość zapewnienia żądanej struktury wypłat,
 • możliwość uzupełnienia usługi transportem bankowym.

 

Jak dokonać Wypłaty zamkniętej?

 • zgłosić potrzebę wypłaty poprzez przesłanie do Banku specyfikacji wypłaty,
 • wypłata zamknięta jest realizowana, jeśli na rachunku Klienta znajduje się pokrycie kwoty wypłaty na jeden dzień roboczy przed jej realizacją,
 • wypłatę zamkniętą mogą odebrać jedynie upoważnione osoby, wskazane uprzednio w stosownej umowie.


Konwoje

Usługa przeliczania Wpłat zamkniętych i/lub zasilania Wypłatami zamkniętymi z Centrum Obsługi Gotówki może być uzupełniona usługą konwoju świadczoną przez wyspecjalizowaną firmę transportową.

W ramach konwoju, wyspecjalizowana firma transportowa:

 • odbiera gotówkę ze wskazanych lokalizacji Klienta i/lub
 • dostarcza gotówkę do poszczególnych placówek Klienta.


Konwoje mogą być wykonywane zgodnie z ustalonym harmonogramem lub na żądanie. Korzystanie z tej usługi wymaga podpisania dodatkowej umowy bezpośrednio z firmą transportową lub z Bankiem.

Korzyści:

 • elastyczność ustalania harmonogramu odbioru gotówki/zasilenia, 
 • bezpieczeństwo deponowanych środków,
 • możliwość pełnego dostosowania usługi do wymagań Klienta,
 • wygoda dokonywania wpłat/wypłat gotówkowych,
 • przyspieszenie cyklu obrotu gotówką.

Sprawdź również