Czek krajowy

Raiffeisen Polbank prowadzi obsługę  czeków gotówkowych oraz rozrachunkowych w zakresie:

  • realizacji,
  • potwierdzania,
  • inkasa.

Czek zagraniczny

Raiffeisen Bank Polska S.A. przyjmuje do inkasa czeki zagraniczne w walutach wymienialnych.

Czek bankierski

  • pozwala na finalizowanie rozliczeń transakcji handlu zagranicznego
  • jest alternatywą dla gotówkowego regulowania zobowiązań
  • jest wygodnym środkiem płatniczym za granicą, który równocześnie ułatwia przewóz pieniędzy i zabezpiecza przed kradzieżą.


 Raiffeisen Polbank wystawia czeki w walutach: EUR, USD, GBP.

Sprawdź również