Zarządzanie
rachunkiem w modelu
SCORE

Dostęp do rachunków bankowych za pomocą modelu SCORE (Standardized Corporate Environment) daje przedsiębiorstwom szereg korzyści.

Korzyści

Dostęp do rachunków bankowych za pomocą modelu SCORE (Standardized Corporate Environment) niesie szereg korzyści dla przedsiębiorstw, ale najważniejsze to:

  • jeden system z bieżącą informacją o własnych rachunkach w różnych bankach na świecie,
  • możliwość zlecania przelewów krajowych, zagranicznych oraz korzystania z innych usług bankowych,
  • znaczne obniżenie kosztów z tytułu utrzymywania wielu różnych interfejsów, takich jak koszty licencji na oprogramowanie  sprzętu komputerowego, zarządzania systemem, zarządzania bezpieczeństwem, szkoleń, wsparcia technicznego.

 

Usługi oferowane przez Raiffeisen Polbank pozwalają na:

  •  zarządzanie rachunkiem,
  • zarządzanie rachunkiem np. spółki zależnej przez spółkę matkę.

Informacje dodatkowe

Pełne wsparcie w zakresie przystąpienia do sieci SWIFT w ramach modelu SCORE (Standardized Corporate Environment) oferuje KIR S.A. korzystając ze statusu SWIFT Service Bureau.
 
Aby skorzystać z usług oferowanych przez SWIFT:

  • firma powinna być notowana na giełdzie
  • giełda musi być w kraju z grupy FATF (Financial Action Task Force) - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
  • firma powinna posiadać własny kod BIC -należy podpisać umowę ze S.W.I.F.T. SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Societé Coopérative Responsibilité Limitée,
  • firma powinna zwrócić się do banków, w których posiada rachunki aby ustalić zakres komunikatów oraz wersję w jakiej będą one wymieniane.

Sprawdź również