MassPayment

MassPayment to usługa stworzona z myślą o Klientach, którzy cyklicznie realizują duże liczby przelewów wychodzących. Pozwala ona na szybkie i sprawne przetwarzanie płatności masowych takich jak płace, rozliczenia ubezpieczeniowe, płatności podatkowe lub duże liczby rozliczeń handlowych.

Korzyści

 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą płatności
 • zapewnienie większej poufności wykonywanych transakcji
 • zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki mechanizmowi kontroli numerów rachunków z wcześniej zdefiniowanymi i zarejestrowanymi numerami w bazie banku
 • szczegółowe i wygodne raporty analityczne z informacjami o statusie płatności
 • możliwość pełnej automatyzacji procesu realizacji i uzgadniania przelewów z systemami FK
 • możliwość wysłania przelewów na każdą z sesji KIR
 • możliwość wysłania dużych ilości płatności z przyszłą datą realizacji
 • dogodne czasy realizacji płatności.

 

Charakterystyka

 W ramach usługi MassPayment można realizować:

 • wszystkie przelewy w obrocie krajowym realizowane poprzez system ELIXIR lub SORBNET
 • płatności wewnętrzne

 

Rozwiązanie szczególnie polecamy do obsługi dużych ilości płatności wychodzących, między innymi:

 • przelewów płacowych
 • płatności na rzecz ZUS i US
 • rozliczeń handlowych, regulowania należności
 • obsługi płatności w punktach opłat lub pośrednictwa finansowego 
 • obsługi wypłat z polis ubezpieczeniowych

 

Usługa MassPayment jest w pełni zintegrowana z systemem bankowości internetowej R-Online Biznes, dzięki czemu można importować zlecone  płatności bezpośrednio z systemu finansowo-ksiegowego. Rozwiązanie to eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania pojedynczych przelewów, co pozwala zmniejszyć czas i koszty związane z obsługą płatności.
 
W wyniku przetwarzania rachunek Klienta obciążany jest zawsze jedną zbiorcza kwotą, która wykazywana jest na wyciągu bankowym. Klienci otrzymują również szczegółowy raport ze statusami wszystkich przetworzonych płatności. W przypadku otrzymania zwrotów z banków beneficjentów księgowane są one na rachunku Klienta również jako jedna zbiorcza kwota.
 
Wybierając usługę MassPayment, Klienci mogą skorzystać z wersji Standard lub VIP. W wersji VIP można wysyłać płatności na każdą z sesji KIR aż do godziny 15:00.

Dodatkowo można skorzystać z funkcji MassPayment Plus, która umożliwia ograniczanie listy beneficjentów tylko do wskazanych na zestawieniach przesyłanych do Banku (każda transakcja jest wtedy dodatkowo weryfikowana przez bank).

Raporty

Raporty dostępne w ramach usługi MassPayment, dostarczane w systemie R-Online Biznes:

 • raport realizacji zleceń - zawiera statusy wszystkich płatności wysłanych w jednym pliku np. wynagrodzenia
 • raport zwrotów - raport zawiera informacje o przelewach zwróconych z banków beneficjentów, np. ze względu na zamknięty rachunek
 • raport odrzucenia pliku - dostarczany w przypadku odrzucenia całego pliku płatności

 

W celu uzyskania hasła do przeglądarki raportów masowych prosimy o kontakt ze Strefą Obsługi Biznesu.

 

Uruchomienie usługi

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:
 

 • rachunek otwarty w Raiffeisen Polbank
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes
 • podpisanie Umowy o usługę MassPayment.

Sprawdź również