MassDirectDebit

Usługa MassDirectDebit gwarantuje szybkie i skuteczne rozliczenia w formie polecenia zapłaty. Stworzona z myślą o Klientach, którzy poszukują rozwiązania pozwalającego sprawnie i tanio zarządzać dużą liczbą poleceń zapłaty.

Korzyści

 • obniżenie kosztu jednostkowego polecenia zapłaty
 • szybka i sprawna realizacja dużej liczby poleceń zapłaty  
 • terminowe uzyskanie należności i szybkie udostępnienie środków na rachunku 
 • szczegółowy raport zawierający statusy wszystkich wysłanych poleceń zapłaty
 • pełna automatyzacja procesu rozliczeń (eksport/import danych)  
 • usługa dystrybucji formularzy zgód przez bank
 • możliwość ponawiania odmówionych poleceń zapłaty
 • zmniejszenie kosztów związanych z procesem księgowania płatności
 • możliwość dystrybucji zgód poprzez system OGNIVO.

Charakterystyka

Usługa MassDirectDebit pozwala na skuteczne  pobieranie należności z rachunków  dłużników, a proces obsługi i realizacji rozliczeń jest wyjątkowo szybki i prosty.
 

 • usługa MassDirectDebit dostępna jest w systemie bankowości internetowej R-Online Biznes 
 • system pozwala szybko wysłać oraz zrealizować kilka tysięcy poleceń zapłaty w różnych bankach
 • rachunek  Klienta uznawany jest zawsze  zbiorczą kwotą netto tj.  kwotą wysłanych poleceń zapłaty pomniejszoną o zlecenia błędne i odmowy otrzymane z banków dłużników
 • uznanie rachunku  następuje na koniec dnia, w którym zostały wysłane polecenia zapłaty 
 • w systemie R-Online Biznes dostępne są szczegółowe raporty dotyczące przetworzonych poleceń zapłaty; raporty mogą być zaimportowane do systemu finansowo-księgowego
 • bank może przejąć dystrybucję formularzy zgód.

Jak działa produkt

Polecenia zapłaty w ramach usługi MassDirectDebit mogą być składane poprzez system R-Online Biznes.
Realizacja uzależniona jest od godziny wysłania do banku pliku w systemie bankowości internetowej:

 • plik przesłany do godziny 7:30 - realizacja i uznanie rachunku w tym samym dniu 
 • plik przesłany po godzinie 7:30 - realizacja i uznanie rachunku w dniu następnym

 

Uznanie rachunku odbywa się zbiorczą kwotą netto po rozliczeniu III sesji ELIXIR, czyli po otrzymaniu potwierdzeń i  odmów z banków dłużników. Na koniec dnia rozliczeniowego Klient otrzymuje szczegółowy raport realizacji wysłanych poleceń zapłaty.

 

Usługi dodatkowe

Ponawianie - wysłanie  odmówionego polecenia zapłaty zgodnie ze zdefiniowanymi przez Klienta parametrami dotyczącymi liczby wznowień oraz liczby dni, po których ma nastąpić wznowienie.
 
Dystrybucja - dystrybucja formularzy zgód do banków dłużników przez Raiffeisen Polbank.

 

Uruchomienie usługi

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:
 

 • rachunek otwarty w Raiffeisen Polbank
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes
 • podpisanie Wniosku/Umowy o usługę MassDirectDebit
 • uzyskanie od dłużników zgód na obciążenie rachunku w drodze polecenia zapłaty.


 

Sprawdź również