Korzyści

 • jednoznaczna identyfikacja płatności przychodzących 
 • możliwość identyfikacji płatności i płatnika 
 • szybkie księgowanie  oraz udostępnienie środków na rachunku
 • pełna informacja o płatnościach przychodzących w formie  wygodnego raportu
 • możliwość zmniejszenia kosztów  związanych z procesem  weryfikacji i uzgadniania otrzymanych należności/przelewów
 • możliwość automatycznego  rozliczania płatności przychodzących w systemie finansowo-księgowym/bilingowym
 • bieżąca identyfikacja zaległych płatności
 • szeroki zakres możliwych do zdefiniowania identyfikatorów (13 cyfr)
 • obsługa wszystkich kanałów spływu należności
 • księgowanie III sesji Elixir w dniu rozliczenia
 • szybka identyfikacja wpłat gotówkowych (Cash Collection)

 

Charakterystyka

MassCollect jest systemem zaprojektowanym i stworzonym z myślą o firmach, które chcą kompleksowo zarządzać płatnościami przychodzącymi.

Identyfikacja płatności lub płatnika możliwa jest dzięki zastosowaniu tzw. wirtualnych rachunków. Każdy z nich zawiera zdefiniowany  numer identyfikacyjny przypisany  do konkretnej płatności lub płatnika. W wyniku rozliczenia rachunek bieżący  uznawany jest jedną zbiorczą kwotą wszystkich wpłat. Kwota ta z odpowiednim opisem widoczna  jest na wyciągu bankowym.

Dodatkowo  w systemie R-Online Biznes udostępniany jest szczegółowy raport zawierający informacje o wszystkich dokonanych w ramach usługi MassCollect wpłatach. Raport ten może zostać wczytany do  programu finansowo-księgowego lub systemu bilingowego, co skróci czas potrzebny na uzgodnienie należności.  Raport wpłat dokonanych w ramach usługi MassCollect udostępniany jest maksymalnie cztery razy dziennie lub raz na koniec dnia.
Ponadto, istnieje możliwość udostępnienia raportu PTK z transakcjami MassCollect na bezpiecznym zasobie sFTP. Rozwiązanie to polecamy szczególnie firmom, którym zależy na szybkiej integracji własnego systemu ERP z usługą MassCollect.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem hasła do przeglądarki raportów masowych, prosimy o kontakt ze Strefą Obsługi Biznesu

Wirtualny rachunek

Wraz z usługą MassCollect Klient otrzymuje specjalny generator rachunków wirtualnych, który pomaga stworzyć kompletną bazę rachunków dla wskazanych płatności lub płatników.
 
Tworzenie i zarządzanie rachunkami wirtualnymi nie wymaga ich zgłaszania ani zakładania w banku.

Struktura rachunku wirtualnego:

 

Uruchomienie usługi

Usługa jest dostępna po spełnieniu następujących warunków:

 • rachunek otwarty w Raiffeisen Bank Polska S.A.
 • aktywny system bankowości internetowej R-Online Biznes
 • podpisanie wniosku/umowy o usługę MassCollect
 • przygotowanie i przekazanie płatnikom numerów wirtualnych rachunków

Sprawdź również