Revolving

Revolving jest to kredyt odnawialny w rachunku kredytowym. Rozwiązanie to pomaga zaspokoić podstawowe potrzeby finansowania krótkoterminowego przedsiębiorstwa, np. sezonowe finansowanie kapitałem obrotowym.

 • kredyt udzielony i ewidencjonowany na odrębnym rachunku kredytowym
 • krótko lub średnioterminowy
 • odnawialny - każda spłata zadłużenia zwiększa kwotę kredytu o kwotę płaty i daje ponowną możliwość zadłużenia się do wysokości dostępnego limitu
 • wykorzystanie kredytu (na podstawie odrębnych poleceń wypłaty z kredytu składanych przez firmę)
 • spłata części lub całości kredytu (na podstawie odrębnych zleceń spłaty)
 • spłata odsetek - w okresach 1-miesięcznych ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (automatyczne obciążenie rachunku bieżącego).

 

 • poprawa płynności finansowej
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania środków w okresie kredytowania - każda spłata daje możliwość ponownego zadłużenia
 • firma sama decyduje o momencie wykorzystania, spłaty kredytu i poziomie zadłużenia,
 • kontrola wykorzystania i spłat kredytu
 • kompetentne doradztwo i pomoc opiekuna Klienta

Sprawdź również