Kredyty unijne

Kredyty unijne obejmują kredytowanie, instrumenty finansowe, produkty i usługi pomocne firmom w ubieganiu się o unijne środki

Oferta obejmuje kredytowanie, instrumenty finansowe, produkty i usługi pomocne firmom w ubieganiu się o unijneśrodki. Bank zapewnia pomoc w projektowaniu, realizacjii rozliczaniu inwestycji współfinansowanych dotacjami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.  

 • kredyty unijne służą finansowaniu inwestycji udzielane są w PLN lub walutach obcych, głównie w USD, EUR, CHF lub innych
 • okres kredytowania wynosi  od 1 roku do 10 lat,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 50 000 PLN
 • maksymalna kwota kredytu: ustalana indywidualnie oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na podstawie stawki 3 M (odpowiednio do waluty WIBOR/LIBOR/EURIBOR) oraz marży banku
 • zabezpieczenia kredytu ? standardowe lub do uzgodnienia z bankiem. 
 • Dokumentacja przygotowywana w banku jest w pełni dostosowana do wymogów, procedur i dokumentów unijnych,
 • bogata oferta finansowania dla firm zamierzających realizować projekty ze wsparciem dotacji unijnych,
 • gwarancja stałej współpracy z bankiem na wszystkich etapach: aplikowania o kredyt i dotację unijną, realizacji projektu inwestycji unijnej i rozliczenia projektu,
 • bezpłatne doradztwo i stałe wsparcie opiekuna Klienta oraz bankowego eksperta unijnego.

 

Rodzaje kredytów ze środków unijnych  

 • pomostowe - finansują część kosztów kwalifikowanych projektu unijnego
 • uzupełniające - finansują pozostałą część kosztów kwalifikowanych po odjęciu kwoty przyznanej dotacji,
 • dodatkowe - finansują koszty niekwalifikowane (nieobjęte dofinansowaniem). 

Sprawdź również