Project Finance

Project finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, na realizację którego bank jest skłonny udzielić kredytu.

Project Finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, w którym udział własny inwestora jest relatywnie mały, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą być finansowane przez Project Finance:

 • projekty energetyczne,
 • projekty nieruchomości (biurowce, magazyny),
 • projekty deweloperskie (inwestycje mieszkaniowe),
 • projekty telekomunikacyjne,
 • projekty petrochemiczne,
 • projekty infrastrukturalne.
 • Inwestor może ubiegać się o finansowanie na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w nowej spółce w początkowej fazie projektu bądź przy niepowodzeniu projektu,
 • w pewnych przypadkach bank skłonny jest do udzielenia finansowania na dany projekt w przeciwieństwie do finansowania firmy, gdzie ryzyko kredytowe przewyższa jej możliwości,
 • ryzyko związane z projektem może być podzielone między wiele instytucji finansujących,
 • mniejszy wkład własny sponsora niż wymagany przy standardowym finansowaniu inwestycji,
 • kompetentne doradztwo i pomoc opiekuna Klienta.

Sprawdź również