Limit wierzytelności

Limit wierzytelności jest odnawialną formą finansowania. Daje możliwość elastycznego doboru instrumentów w ramach jednej linii kredytowej.

Limit wierzytelności jest odnawialną formą finansowania. Daje możliwość swobodnego i elastycznego doboru instrumentów finansowania w ramach jednej linii kredytowej. Firma decyduje sama z jakiej formy kredytowania skorzysta w zależności od bieżących potrzeb.  

Formy wykorzystania limitu wierzytelności:

 • kredyty odnawialne: overdraft, revolving,
 • karty charge,
 • operacje dokumentowe: gwarancje, akredytywy, 
 • transakcje zabezpieczające przed ryzykiem walutowym,  ryzykiem stopy procentowej
 • dyskonto weksli
 • faktoring

Korzyści:

 • Optymalna forma finansowania - możliwość doboru różnych produktów w ramach jednego limitu, 
 • przedsiębiorca sam decyduje, z jakiej formy kredytowania skorzysta w zależności od bieżących potrzeb
 • wygoda przy minimum formalności - umowa z przedsiębiorcą określa zasady korzystania z wszystkich produktów w ramach jednego limitu
 • możliwość ustanowienia jednego pakietu zabezpieczeń dla całego limitu wierzytelności
 • możliwość korzystania ze środków w różnych walutach obcych (ważne dla firm dokonujących rozliczeń w walutach obcych)
 • łatwość uruchomienia środków z limitu kompetentne doradztwo i pomoc opiekuna Klienta.

Sprawdź również