Kredyt
w rachunku bieżącym

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym pomaga utrzymywać płynność firmy powyżej permanentnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub spłatę kredytów w innych bankach.

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym pomaga utrzymywać bieżącą płynność firmy powyżej stałego zapotrzebowania na kapitał obrotowy (finansowanie bieżących potrzeb, małych inwestycji bez konieczności określania celu) lub spłatę kredytów w innych bankach.

 • kredyt krótko lub średnioterminowy
 • kredyt odnawialny - każdy wpływ środków na rachunek powoduje automatyczną spłatę wykorzystanego limitu
 • wykorzystanie kredytu - realizacja rachunku zleceń płatniczych, które nie znajdują pokrycia w środkach na rachunku (do wysokości limitu)
 • odsetki od kredytu (obliczane od dziennych sald zadłużenia; na koniec każdego okresu odsetkowego - za faktyczną liczbę dni, w których wystąpiło saldo zadłużenia)
 • spłata odsetek - w okresach 1-miesięcznych, ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca
 • automatyczna kapitalizacja odsetek na rachunku.
 • poprawa płynności finansowej
 • większa wiarygodność handlowa i finansowa oraz możliwość uzyskania lepszych warunków u kontrahentów - dzięki możliwości przyspieszenia realizacji zobowiązań
 • wygodny i szybki dostęp do przyznanych środków dzięki systemowi R-Online Biznes w dowolnym czasie i miejscu
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania - każdy wpływ daje możliwość ponownego zadłużenia
 • wygodne spłaty kredytu - każdy wpływ na rachunek powoduje automatyczną spłatę zadłużenia
 • optymalizacja kosztów odsetkowych kompetentne doradztwo i pomoc ze strony opiekuna Klienta. 

Sprawdź również