KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE

Kredyt na innowacje technologiczne należy do oferty unijnej Banku i jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych. Udzielany maksymalnie do wysokości 75% proc. kosztów kwalifikowanych projektu i jest powiązany z bezzwrotną dotacją w postaci premii technologicznej (na spłatę kapitału kredytu).

Kredyt na innowacje technologiczne należy do oferty unijnej Banku i jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznych. Udzielany maksymalnie do wysokości 75% proc. kosztów kwalifikowanych projektu i jest powiązany z bezzwrotną dotacją w postaci premii technologicznej (na spłatę kapitału kredytu).    

 

Szczegóły:

 • premia technologiczna może stanowić od 30 do 70 proc. kwoty wydatków kwalifikowanych (do 6 mln PLN), oferowany wyłącznie w PLN
 • okres kredytowania: od 1 roku do 10 lat minimalna kwota kredytu: 50 000 PLN, maksymalna kwota ustalana indywidualnie
 • zmienne oprocentowanie kredytu (stawka 3 M WIBOR/LIBOR/EURIBOR oraz marża banku),
 • zabezpieczenia kredytu wymagana cesja wierzytelności z umowy o premię technologiczną*
 • standardowe (przewidziane przez prawo)  

*Umowa o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, podpisana przez firmę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

 • połączenie kredytu z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • dokumentacja banku w pełni dostosowana do wymogów, procedur i dokumentów unijnych
 • wymagany kontakt wyłącznie z opiekunem Klienta na wszystkich etapach, aż do realizacji i rozliczenia inwestycji technologicznej
 • dodatkowe dotacje dla firm zamierzających realizować bardziej ryzykowne projekty innowacyjne
 • gwarancja stałego wsparcia opiekuna Klienta oraz bankowego eksperta unijnego.

 

Kredyt przeznaczony wyłącznie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 


Kryteria podstawowe:

 • zatrudnienie do 250 pracowników
 • roczny obrót mniejszy lub równy 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny mniejszy lub równy 43 mln EUR
 • szczegółowo badane są powiązania m.in. z przedsiębiorstwami, osobami fizycznymi, uczelniami czy jednostkami samorządu terytorialnego).
 • firma może sprawdzić swój status poprzez wypełnienie tzw. ?kwalifikatora MŚP"- link do kwalifikatora MŚP: http://kwalifikator.een.org.pl/

DOKUMENTACJA PROJEKTU INWESTYCJI TECHNOLOGICZNEJ - LINK

Sprawdź również