Kredyt eksportowy jest średnio lub długoterminowym kredytem celowym. Odbiorcą kredytu jest Nabywca lub jego bank. Przeznaczony jest na finansowanie projektu lub kontraktu eksportowego, realizowanego przez polskiego eksportera. Podstawowym warunkiem udzielenia takiego kredytu jest ubezpieczenie należności przez KUKE. Formalności związane z ubezpieczeniem realizuje bank jako strona polisy.

Korzyści dla Klienta - Eksportera:

 • szybkie otrzymanie płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi, 
 • możliwość zaoferowania Importerowi odroczonych terminów płatności, 
 • finansowanie zagranicznych projektów inwestycyjnych o dłuższym terminie realizacji dzięki wypłatom środków kredytowych w transzach, 
 • zabezpieczenie przed ryzykiem spłaty ze strony kontrahenta oraz ryzykiem kraju, 
 • ekspansja na rynkach zagranicznych dzięki minimalizacji ryzyka spłaty kontraktu, 
 • możliwość zaoferowania kontrahentowi niższych kosztów finansowania w porównaniu z obowiązującymi lokalnie, 
 • wzrost wiarygodności na rynkach zagranicznych ochronę przedsiębiorstwa przed nieprzewidzianymi stratami (np. na skutek trudnej sytuacji finansowej),
 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i uniezależnienie się od problemów kontrahentów finansowanie kontraktu eksportowego bez obciążania własnych limitów kredytowych.

Korzyści dla Klienta - Importera:

 • szybkie otrzymanie płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi,
 • możliwość zaoferowania Importerowi odroczonych terminów płatności,
 • finansowanie zagranicznych projektów inwestycyjnych o dłuższym terminie realizacji dzięki wypłatom środków kredytowych w transzach,
 • zabezpieczenie przed ryzykiem spłaty ze strony kontrahenta oraz ryzykiem kraju ekspansja na rynkach zagranicznych dzięki minimalizacji ryzyka spłaty kontraktu, 
 • możliwość zaoferowania kontrahentowi niższych kosztów finansowania w porównaniu z obowiązującymi lokalnie, 
 • wzrost wiarygodności na rynkach zagranicznych ochronę przedsiębiorstwa przed nieprzewidzianymi stratami (np. na skutek trudnej sytuacji finansowej) , 
 • zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i uniezależnienie się od problemów kontrahentów finansowanie kontraktu eksportowego bez obciążania własnych limitów kredytowych.

Sprawdź również