Fixed Term
- kredyt nieodnawialny

Kredyt nieodnawialny "fixed term" - kredyt przeznaczony na finansowanie inwestycyjnych lub obrotowych potrzeb firmy. Kredyt może być wykorzystany w celu restrukturyzacji finansowania firmy

Kredyt przeznaczony na finansowanie potrzeb firmy, w tym: inwestycyjnych (bank kontroluje cel wykorzystania kredytu), polecany firmom, które potrzebują długoterminowego finansowania rozwoju działalności gospodarczej, restrukturyzacji bądź modernizacji obrotowych - na bieżącą działalność dotyczących zmiany struktury finansowania, w tym na spłatę kredytów w innych bankach;

 • nieodnawialny,
 • wykorzystanie kredytu na podstawie odrębnych dyspozycji wypłaty środków w formie bezgotówkowej,
 • okres wykorzystania kredytów na cele inwestycyjne zależny od okresu trwania inwestycji,
 • okres wykorzystania kredytów obrotowych najczęściej do 6 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej, 
 • spłata kapitału następuje jako automatyczne obciążenie wskazanego rachunku bieżącego, 
 • możliwość odroczenia spłat kapitałowych (spłacane są tylko odsetki), 
 • możliwość zmiany częstotliwości spłat lub jednorazowej spłaty całej kwoty na koniec okresu kredytowania (tzw. "spłata balonowa"), 
 • możliwość przedterminowej spłaty kredytu i spłaty odsetek jako automatyczne obciążenie wskazanego rachunku.

Korzyści:

 • uzupełnienie kapitałów stałych firmy w celu sfinansowania rozwoju lub odtworzenia (modernizacji) jej majątku trwałego,
 • uzyskanie środków na powiększenie początkowego majątku obrotowego na etapie rozruchu firmy, 
 • podniesienie rentowności kapitału własnego - zastosowanie dźwigni finansowej,
 • możliwość ustalenia warunków wykorzystania i spłaty kredytu, zgodnie  z indywidualną sytuacją firmy,
 • kompetentne doradztwo i pomoc opiekuna Klienta. 

Sprawdź również