Lokata Overnight

W ramach lokaty Overnight, tzw. lokaty nocnej, bank na koniec dnia roboczego dokonuje transferu środków z rachunku bieżącego lub pomocniczego na lokatę nocną.

Automatyczna Lokata Overnight to jednodniowa Lokata, która umożliwia automatyczny transfer środków z rachunku bieżącego lub pomocniczego Klienta na atrakcyjnie oprocentowaną Lokatę nocną. Środki wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta następnego dnia roboczego.

Korzyści

  • dodatkowe przychody z odsetek
  • wyższe oprocentowanie w porównaniu do rachunku bieżącego oraz pomocniczego
  • brak konieczności każdorazowego składania dyspozycji na koniec dnia
  • środki wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta następnego dnia roboczego.

Jak założyć?

W celu ustanowienia Automatycznej Lokaty Overnight wystarczy podpisać umowę z Doradcą Bankowym.

Sprawdź również