Prefinansowanie
eksportu

Kredyt celowy na prefinansowanie eksportu. Umożliwia dostarczenie potrzebnych środków na produkcję lub zakup towarów do dalszej odsprzedaży.

Korzyści

 • warunki finansowania są dopasowane do indywidualnych warunków kontraktu handlowego, jak i potrzeb firmy,
 • uzyskanie środków na produkcję (np. zakup surowców i materiałów) w ramach ważnego kontraktu handlowego lub na zakup towarów do dalszej odsprzedaży,
 • transakcja jest "samofinansująca" - kontrakt handlowy będący przedmiotem finansowania stanowi zabezpieczenie i jednocześnie źródło spłaty kredytu,
 • odnawianie kwoty - po spłacie części bądź całości zadłużenia klient może wykorzystać kredyt ponownie,
 • zabezpieczenie spłaty ze strony kontrahenta - w przypadku wykorzystania akredytywy dokumentowej lub gwarancji. 

Charakterystyka

 • finansowanie może dotyczyć zakupów krajowych i zagranicznych,
 • kredyt wykorzystywany w formie realizacji płatności do dostawców klienta za nabywany towar lub usługę,
 • płatności w ramach kredytu realizowane są zawsze do uzgodnionych między bankiem a klientem podmiotów, na podstawie odpowiednich dokumentów (np. kontraktu, zamówienia, faktury pro-forma, faktury handlowej itp.),
 • jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu może być wykorzystana akredytywa dokumentowa lub gwarancja płatności, wystawiona na rzecz klienta,
 • spłata kredytu następuje ze środków wpływających na wydzielonych rachunek banku od dłużnika zagranicznego lub krajowego (cesja z kontraktu na rzecz banku).

Dla kogo?

Rozwiązanie jest polecane klientom, którzy:

 • mają podpisane kontrakty na dostawy urządzeń/towarów lub wykonania robót/usług na rzecz kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych,
 • potrzebują środków na wykonanie przedmiotowego kontraktu,
 • nie dysponują majątkiem trwałym (np. nieruchomością), który może służyć jako zabezpieczenie kredytu.

Sprawdź również