G-Force

G-Force to oferta dla firm z obrotami powyżej 4 mln zł rocznie, które są zainteresowane znacznym obniżeniem kosztów finansowania bieżącej działalności oraz zwiększeniem kredytu kupieckiego. Pozwala poprawiać pozycję negocjacyjną firmy wobec dostawców.

Co to jest GForce?

GForce - Gwarancja Handlowa to rewolucja w finansach firm i innowacja na rynku bankowości korporacyjnej zarówno w Polsce jak i na świecie.

GForce to doskonałe narzędzie pozwalające poprawiać pozycję negocjacyjną wobec dostawców. W szczególności umożliwia:

 • uzyskiwanie upustów od dostawców, oraz
 • wydłużanie terminów płatności faktur, a przez to
 • zmniejszanie poziomu kredytu obrotowego, tym samym
 • znaczną redukcję kosztów finansowania!

GForce to kompletnie nowy rodzaj gwarancji bankowych. Nie tylko zabezpiecza zapłatę faktury, ale również daje możliwość dostawcy uzyskania wcześniejszej zapłaty za gwarantowaną fakturę poprzez złożenie dyspozycji na stronie internetowej banku. I to bez potrzeby podpisywania umowy czy zakładania rachunku w banku!

GForce to prosta i w 100% elektroniczna obsługa.

Sprawdź, jakie to proste!

Szczegóły

Koszty finansowania są istotnym problemem dla większości polskich firm, często wpływającym istotnie na rentowność prowadzonego biznesu. Prawie każdy produkt bankowy kojarzy się ze wzrostem takich kosztów. Jednakże nowe rozwiązanie wprowadzone przez Raiffeisen Polbank - GForce Gwarancja Handlowa - może znacząco poprawić płynność, obniżyć koszty związane z finansowaniem firmy, a tym samym poprawić rentowność jej działalności.

GForce to innowacja na rynku bankowości korporacyjnej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Rozwiązanie wykorzystuje doskonale znaną gwarancję bankową zabezpieczenia zapłaty. Ale na tym podobieństwa do tego tradycyjnego produktu się kończą. GForce daje Dostawcy ma możliwość uzyskania wcześniejszej zapłaty za fakturę, która została zabezpieczona Gwarancją Handlową.

Całe rozwiązanie funkcjonuje wyłącznie elektronicznie, a cała procedura obywa się bez jednego papierowego dokumentu. Gwarancja Handlowa może być wystawiona na rzecz firmy krajowej, jak i zagranicznej, zarówno w złotych, jak i w euro oraz we wszystkich innych szeroko stosowanych walutach wymienialnych.

Gwarancja Handlowa może być wystawiana wyłącznie przez klienta Raiffeisen Polbank. występującego w relacji handlowej jako firma kupująca. Zlecenie wystawienia gwarancji odbywa się za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej R-Biznes Online. Sama Gwarancja Handlowa nie ma postaci papierowej lecz formę pliku PDF z dodanym podpisem elektronicznym. Po wystawieniu, wysyłana jest przez bank za pomocą emaila na adres internetowy dostawcy. Dostawca w bardzo łatwy sposób może zweryfikować przez internet ważność gwarancji, a co więcej - ma możliwość uzyskania wcześniejszej zapłaty za fakturę, która została wcześniej zagwarantowana.

Kto może skorzystać?

GForce Gwarancję Handlową mogą oferować swoim dostawcom klienci Raiffeisen Polbank z obrotami powyżej 4 mln zł, z zaakceptowanym przez bank limitem gwarancyjnym (zabezpieczonym lub niezabezpieczonym).

Jeśli jesteś klientem Raiffeisen Polbank, prosimy o kontakt  z osobistym doradcą.

Jeśli nie jesteś klientem Raiffeisen Polbank, kliknij "Zamów kontakt" i wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą!

Korzyści dla firmy wystawiającej Gwarancję Handlową

 • Klienci banku, oferując Gwarancję Handlową swoim dostawcom, zyskują możliwość zwiększenia kredytu kupieckiego i wydłużenia terminu płatności.

 • To w znacznym stopniu może obniżyć zapotrzebowanie firmy na kredyty bankowe, a tym samym pozwala obniżyć koszty finansowe.

 • Pewność otrzymania zapłaty, jaką zapewnia Gwarancja Handlowa, zwiększa również skłonność dostawców do udzielania upustów, co zwykle w dużym stopniu wpływa na poprawę rentowności prowadzonego biznesu.

 • Dodatkowo bank zadba o uregulowanie płatności na czas, więc firma nie musi pilnować terminów zapłaty za faktury.

 • Oferowanie kontrahentom Gwarancji Handlowej i terminowe regulowanie płatności znakomicie budują wiarygodność firmy.

 

Przykład: W jaki sposób GForce pomaga zmniejszyć poziom kredytu bankowego?

 •  Przez zaoferowanie swojemu dostawcy Gwarancji Handlowej GForce firma uzyskuje wydłużenie terminu zapłaty do dostawców z 60 do 90 dni czyli o 1/2.

 •  Poziom zobowiązań handlowych zwiększa się o 1/2, czyli z 40 do 60 mln zł.

 •  Zapotrzebowanie firmy na kredyty obrotowe spada z 40 do 20 mln zł (o taką samą kwotę, o jaką wzrosły zobowiązania handlowe).

 Wszystko to oznacza obniżenie kosztów finansowania firmy o połowę.

 

Korzyści dla dostawcy otrzymującego Gwarancję Handlową

 • Dostawcy uzyskują najlepsze zabezpieczenie płatności w postaci prawnie wiążącej gwarancji bankowej

 •  Dostawcy nie muszą czekać do daty zapłaty określonej na fakturze. Gdy pojawi się potrzeba, dostawca może w każdym momencie uzyskać wcześniejszą płatność za gwarantowaną fakturę na stronie internetowej banku dostawca może sprawdzić, jaką kwotę otrzyma na dany dzień, oraz złożyć dyspozycję uruchomienia wcześniejsze płatności z gwarantowanej faktury.

 • Dostawca nie musi przy tym podpisywać żadnych umów, ani też posiadać konta w Raiffeisen Polbank.

Sprawdź również