Finansowanie eksportu inwestycyjnego

Średnio lub długoterminowy kredyt celowy udzielany bezpośrednio kontrahentowi zagranicznemu bądź jego bankowi, przeznaczony na finansowanie projektu lub kontraktu eksportowego, realizowanego przez polskiego eksportera.

Korzyści

Korzyści dla klienta (eksportera):

 • szybkie otrzymanie płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi,
 • możliwości zaoferowania importerowi odroczonych (kilkuletnich) terminów płatności,
 • finansowanie inwestycyjnych projektów zagranicznych o dłuższym terminie realizacji dzięki wypłatom środków kredytowych w transzach w miarę realizacji kolejnych etapów kontraktu,
 • zabezpieczenie przed ryzykiem spłaty ze strony kontrahenta oraz ryzykiem kraju,
 • ekspansja na rynkach zagranicznych dzięki minimalizacji ryzyka spłaty kontrakt,
 • możliwość zaoferowania kontrahentowi niższych kosztów finansowania w porównaniu z kosztami lokalnymi,
 • wzrost wiarygodności na rynkach zagranicznych (składanie oferty komercyjnej razem z zapewnieniem finansowania),
 • finansowanie kontraktu eksportowego na średni- długi termin bez obciążania własnych limitów kredytowych.

 

Korzyści dla kontrahenta (importera):

 • wydłużony termin płatności za dostawy, pozwalający inwestycji "zapracować na siebie",
 • możliwość skorzystania ze zewnętrznej konkurencyjnej formy kredytowania zakupów inwestycyjnych,
 • brak potrzeby obciążania własnych limitów kredytowych w bankach lokalnych,
 • często atrakcyjne koszty finansowania (włączając koszt ubezpieczenia), szczególnie w krajach o podwyższonym ryzyku.

Możliwości

 • długoterminowe (2-10 lat) finansowanie polskiego eksportu na rynki o podwyższonym ryzyku,
 • finansowanie kontraktów eksportowych o charakterze inwestycyjnym (np. dostawa maszyn, urządzeń, projekty budowlane),
 • zabezpieczenie przed ryzykiem braku spłaty kontrahenta zagranicznego (importera).

 

Charakterystyka

 • wypłaty z kredytu dokonywane bezpośrednio na rzecz eksportera,
 • finansowanie w ramach umowy kredytowej podpisanej z importerem lub bankiem importera,
 • finansowaniu mogą podlegać wyłącznie kontrakty na dostawy i usługi o charakterze inwestycyjnym, polskiego pochodzenia (do 50% wartości kontraktu),
 • zakres finansowania: do 85% wartości kontraktu, wymagana zaliczka: min. 15% wartości kontraktu,
 • okres kredytowania: powyżej 2 lat, okres karencji: maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia kontraktu,
 • kwota udzielonego kredytu nie obciąża limitów klienta (eksportera),
 • spłata kwoty wykorzystanego kredytu w równych ratach, maksymalnie półrocznych,
 • kredyt objęty jest ochroną ubezpieczeniową w wysokości do 100% wartości kredytu,
 • podstawowe warunki kredytu w zakresie długości finansowania, zasad jego spłaty oraz płatności zaliczki oraz struktury kontraktu zgodne z zasadami wymaganymi przez KUKE S.A.

Sprawdź również