Akredytywa

Akredytywa dokumentowa własna jest uwarunkowaną formą płatności stosowaną w rozliczeniach transakcji handlowych.

Akredytywa własna

Akredytywa dokumentowa własna jest uwarunkowaną formą płatności stosowaną w rozliczeniach transakcji handlowych. Produkt dedykowany dla podmiotów gospodarczych współpracujących z partnerami zagranicznymi i krajowymi. Akredytywa stanowi zobowiązanie banku, który ją otworzył (na zlecenie i zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy, czyli aplikanta), do zapłaty lub do zabezpieczenia zapłaty beneficjentowi akredytywy określonej kwoty w zamian za spełnienie przez niego przewidzianych w akredytywie warunków i po przedłożeniu w określonym czasie (w okresie ważności) wymaganych dokumentów. Otwierając akredytywę Raiffeisen Bank Polska SA przesyła ją do banku pośredniczącego w celu awizacji akredytywy beneficjentowi. Akredytywa dokumentowa jest niezależna od istniejącej między kontrahentami umowy kupna-sprzedaży lub innej umowy, w związku z którą została otwarta (kontrakt lub umowa między sprzedającym i kupującym w żadnym przypadku nie wiąże banku, nawet jeśli w treści akredytywy znajduje się jakiekolwiek odniesienie do tych dokumentów).

Korzyści dla kupującego (zleceniodawcy, aplikanta akredytywy):

 • płatność z akredytywy następuje jedynie wówczas, gdy beneficjent spełni wszystkie warunki określone w akredytywie (np. dotrzyma umówionego terminu załadunku towaru);
 • akredytywa daje możliwość uzyskania kredytu kupieckiego dzięki zastosowaniu odroczonego terminu płatności;
 • akredytywa daje możliwość zredukowania ryzyka otrzymania towaru nieodpowiedniej jakości poprzez zawarcie w treści akredytywy wymogu prezentowania dokumentów potwierdzających jakość towaru wystawionych przez niezależne instytucje (np. SGS)

Na Państwa życzenie możemy dokonać oceny prawidłowości zlecenia. Wstępnie wypełnione zlecenie mogą Państwo przesłać na adres e-mail: akredytywa.dokumentowa@raiffeisen.pl (prosimy o podanie w tytule wiadomości e-mail dopisku "Do sprawdzenia"). W przypadku, gdy chcieliby Państwo otrzymać wstępnie przygotowaną treść akredytywy, prosimy o przesłanie wypełnionego zlecenia z dopiskiem "Draft". Do otwarcia akredytywy konieczne jest posiadanie przyznanego przez Raiffeisen Bank Polska S.A. limitu kredytowego, w ramach którego otwierane są poszczególne akredytywy. Bliższe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać w oddziale prowadzącym Państwa rachunek.

Akredytywa obca

W akredytywie dokumentowej obcej, Raiffeisen Bank Polska S.A. działa na zlecenie banku otwierającego jako bank awizujący akredytywę eksporterowi, bez zobowiązania ze swojej strony. Na prośbę banku otwierającego, Raiffeisen Bank Polska S.A. może dodać swoje potwierdzenie do awizowanej akredytywy (jednym z warunków jest posiadanie przez bank otwierający odpowiedniego limitu w Raiffeisen Bank Polska S.A.). Dodanie potwierdzenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Raiffeisen Bank Polska S.A. zobowiązania do dokonywania wypłat z takiej akredytywy w ramach jej realizacji.

Korzyści dla sprzedającego (beneficjenta akredytywy):

 • akredytywa zabezpiecza sprzedającego przed ryzykiem handlowym czyli np. odmową przyjęcia towaru przez kupującego lub odmową zapłaty za wysłany towar;
 • w przypadku akredytywy przenośnej, beneficjent ma możliwość sfinansowania transakcji bez angażowania własnych środków;
 • akredytywa daje pewność uzyskania zapłaty za zgodne z jej warunkami dokumenty, niezależnie od bieżącej sytuacji finansowej importera, gdyż zobowiązanym do zapłaty jest bank otwierający akredytywę, a nie sam aplikant.

Oferta banku

Bank obsługuje zarówno akredytywy dokumentowe obce (firmy sprzedające) jak i własne (firmy kupujące):

 • Oferta banku w zakresie akredytyw dokumentowych obcych (eksportowych) awizacja,
 • potwierdzenie,
 • uzgodnienie (przygotowanie) dokumentów z ich wystawcami (po podpisaniu umowy ramowej o współpracy),
 • wstępne sprawdzenie dokumentów,
 • sprawdzenie oraz wysyłka dokumentów,
 • wypłaty na rzecz beneficjentów dyskonto należności z akredytyw terminowych,
 • przenoszenie akredytyw,
 • doradztwo dla Klientów w zakresie: obsługi akredytyw eksportowych, wyboru banku zagranicznego, sposobu zabezpieczenia płatności, sposobu wystawienia dokumentów oraz zwyczajów bankowych w kraju importera,
 • akredytywy mogą być awizowane na rzecz Klientów, którzy nie posiadają rachunku w Raiffeisen Bank Polska S.A. 

 

Oferta banku w zakresie akredytyw dokumentowych własnych (importowych):

 • otwieranie i obsługa akredytywy dokumentowej oraz typu 'stand by'
 • udzielanie Klientom porad przy formułowaniu warunków akredytywy w kontraktach handlowych
 • pomoc przy wypełnianiu zleceń otwarcia akredytyw
 • możliwość przesyłania zleceń otwarcia akredytyw oraz innych dyspozycji poprzez R-Online Biznes (wkrótce pełna funkcjonalność systemu Akredytywa Importowa R-Online Biznes)
 • możliwość dyskonta na prośbę Beneficjenta akredytywy.

W celu ułatwienia korzystania z produktu jakim jest akredytywa dokumentowa, przygotowaliśmy dla Państwa "Przewodnik dla Importera po akredytywie" oraz "Przewodnik dla Eksportera po akredytywie", w których znajdą Państwo wiele cennych wskazówek i porad.

Informujemy o możliwości przeprowadzenia szkoleń/prezentacji dotyczących akredytyw dokumentowych przez pracowników Zespołu Akredytyw w siedzibie Państwa firmy. W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Zespołu Akredytyw Raiffeisen Bank Polska S.A. pod adresem akredytywa.dokumentowa@raiffeisen.pl

Akredytywy Online

Raiffeisen Bank Polska S.A. możesz w prosty i szybki sposób obsługiwać akredytywy importowe za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online Biznes.

 Intuicyjny w obsłudze system umożliwia:

 • przesyłanie zleceń otwarcia i zmiany akredytyw importowych bez konieczności odwiedzania placówki banku i dodatkowych formalności, w dowolnym czasie i miejscu
 • przeglądanie złożonych zleceń i śledzenie ich statusów
 • ustawienie powiadomień SMS o dokonaniu otwarcia, zmiany akredytywy, odrzucenia wniosku zlecenia otwarcia lub zmiany akredytywy
 • podgląd kwoty dostępnych limitów na akredytywę
 •  przeglądanie płatności zrealizowanych i oczekujących na realizację
 •  przeglądanie statusów dokumentów prezentowanych w ramach akredytywy
 •  akceptację lub odrzucenie zastrzeżeń do dokumentów on-line

 Aby korzystać z akredytyw importowych w systemie bankowości internetowej R-Online Biznes wypełnij poniższe formularze i złóż ich oryginały w najbliższym oddziale banku.

Sprawdź również