R-Online Biznes

R-Online Biznes jest nowoczesnym systemem bankowości internetowej, zapewniającym nieograniczony dostęp do szerokiej gamy produktów bankowych, dający możliwość sprawnego zarządzania finansami firmy, w każdym momencie i w dowolnym miejscu.

Dlaczego warto

 • nieograniczony dostęp - wystarczy dostęp do Internetu
 • bogata funkcjonalność, pełna obsługa transakcyjna
 • najnowocześniejszy system zabezpieczeń
 • dostęp do płatności masowych i finansowania handlu
 • łatwa integracja z systemami finansowo-księgowymi  

Funkcjonalność

System R-Online Biznes zapewnia stały dostęp do rachunków w zakresie:

 • przegląd rachunków
 • lista operacji
 • historia operacji
 • historia sald
 • wyciągi (przegląd oraz możliwość wydruku dokumentu PDF)
 • karty płatnicze
 • wydruk potwierdzenia realizacji transakcji


R-Online Biznes umożliwia dokonywanie standardowych operacji bankowych, takich jak:

 • płatności krajowe (w  tym płatności US/ZUS oraz Sorbnet)
 • płatności zagraniczne (w tym przelew szybki oraz ekspresowy)
 • płatności euroregulowane
 • płatności wewnętrzne
 • polecenia zapłaty
 • przegląd zleceń
 • historia zleceń
 • tworzenie wersji roboczych zleceń
 • usuwanie/modyfikacja zleceń

R-Online Biznes umożliwia administrowanie rachunkami bankowymi i informacjami w zakresie:

 • importu/eksportu baz danych oraz danych transakcyjnych
 • edycji baz danych kontrahentów, Urzędów Skarbowych
 • raportowania i konfigurowania raportów
 • wsparcie dla płatności masowych - MassCollect/MassPayment/MassDirectDebit
 • finansowania handlu

BEZPIECZEŃSTWO

System zapewnia pełne bezpieczeństwo wykonywanych w nim operacji - do zabezpieczenia zastosowano najnowocześniejsze dostępne technologie:

 • szyfrowane połączenie z bankiem - SSL 3.0 / TSL 1.0
 • podpis cyfrowy - asymetryczny podpis elektroniczny oparty o klucz prywatny i publiczny wykorzystywany do podpisywania zleceń oraz rachunków kontrahentów
 • urządzenia kryptograficzne - bezpieczne, zewnętrzne nośniki klucza prywatnego i publicznego użytkownika w postaci karty mikroprocesorowej lub tokenu USB


Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik bezpieczeństwa system zapewnia:

 • jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenia w systemie
 • poufność przesyłanych danych
 • integralność oraz niezaprzeczalność przesłanych danych

Aktywacja

Aby uzyskać dostęp do systemu R-Online Biznes prosimy o wypełnienie Elektronicznego Formularza Konfiguracji Systemu oraz jego wydrukowanie.

English version - System Configuration Form

Wydrukowany i podpisany zgodnie z reprezentacją dokument należy dostarczyć do oddziału banku, lub swojego opiekuna.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wersją demonstracyjną systemu R-Online Biznes dostępną pod tym adresem.

Sprawdź również