R-Faktor

Nowoczesne rozwiązanie internetowe służące do obsługi transakcji faktoringowych on-line.

Charakterystyka

 • R-Faktor jest systemem on-line dostępnym poprzez stronę www.raiffeisenpolbank.com lub bezpośrednio pod adresem: https://r-faktor.raiffeisenpolbank.com/
 • aby korzystać z systemu wystarczy komputer z dostępem do internetu
 • oferowana usługa daje przedsiębiorcom wygodną, szybką, darmową i bezpieczną możliwość bieżącego monitorowania oraz realizowania transakcji faktoringowych on-line

Bezpieczeństwo

System R-Faktor jest całkowicie bezpieczny.

 • dostęp do aplikacji identyfikowany jest za pomocą loginu i statycznego hasła
 • poufność komunikacji zapewniona jest dzięki protokołowi SSLv3 z kluczem szyfrującym długości 128 bitów
 • tożsamość witryny jest potwierdzana za pomocą certyfikatu elektronicznego wystawionego przez publiczny urząd certyfikacji (VeriSign)
 • aplikacja pomyślnie przeszła audyt bezpieczeństwa firmy specjalizującej się w testach zabezpieczeń

Funkcjonalność

Aplikacja R-Faktor daje możliwość przesyłania w wersji elektronicznej wniosków o nabycie i finansowanie wierzytelności, a także wprowadzania zmian w funkcjonującej umowie, która obejmuje:

 • zmianę limitu dla poszczególnych kontrahentów
 • włączenie i wyłączenie kontrahenta
 • zmianę poziomu zaliczkowania i długości cyklu rozliczeniowego dla poszczególnych kontrahentów
 • inne zmiany w umowie faktoringowej


R-Faktor jest również systemem raportowania, dzięki któremu Klient przez całą dobę ma dostęp do wszelkich informacji o jego koncie faktoringowym, m.in.:

 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia wierzytelności nabytych przez Bank
 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia płatności dłużników wierzytelności oraz wykazu opóźnień w zapłatach
 • szczegółowego i zbiorczego zestawienia zaangażowania na każdy dzień trwania umowy
 • kwoty pobranego przez Bank wynagrodzenia (zbiorczo i w powiązaniu z nabytymi przez Bank wierzytelnościami).


System R-Faktor umożliwia import listy faktur z systemu księgowego Klienta oraz eksport danych do tego systemu.

Sprawdź również