R-Connect

Usługa umożliwiająca bezpośrednią integrację pomiędzy systemem finansowo-księgowym FK/ERP a systemem bankowości internetowej R-Online Biznes

Charakterystyka

R-Connect to rozwiązanie umożliwiające bezpośrednią integrację pomiędzy systemem finansowo-księgowym FK/ERP a systemem bankowości internetowej R-Online Biznes.
Dzięki R-Connect możliwe jest pobieranie bieżących danych finansowych już z poziomu systemów FK/ERP. Rozwiązanie R-Connect nie wymaga logowania do systemu bankowości internetowej R-Online Biznes oraz importu/eksportu plików zawierających dane finansowe pomiędzy systemem bankowości internetowej a systemami księgowymi. Takie rozwiązanie znacznie przyśpiesza wymianę informacji pomiędzy bankiem a Klientem, jak również upraszcza proces wymiany informacji. W identyczny sposób zostaje uproszczony mechanizm wysyłania zleceń lub innych danych finansowych przez Klienta bezpośrednio z poziomu systemów ERP/FK.

Korzyści

 • Automatyzacja procesów wymiany danych pomiędzy systemem finansowo-księgowym firmy a systemem banku.
 • Zmniejszenie kosztów pracy dzięki automatyzacji procesu finansowo-księgowego.
 • Usprawnienie procesów księgowych.
 • Zmniejszenie liczby błędów w procesowaniu danych finansowych.
 • Udostępnienie w czasie rzeczywistym pełnych informacji o kontach bankowych.
 • Brak konieczności wykonywania tych samych czynności w kilku aplikacjach (system FK i system bankowości elektronicznej).
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa – bezpieczny kanał dystrybucji danych finansowych.

Funkcjonalności

 • Pobranie historii operacji z rachunków dostępnych w systemie,
 • Pobranie wyciągu,
 • Pobranie informacji o saldach – dostępne i księgowe,
 • Pobieranie informacji o operacjach kartowych,
 • Możliwość pobrania raportu z danymi finansowymi dostępnymi w systemie,
 • Wysłanie przelewu walutowego, w tym euroregulowanego,
 • Wysłanie zlecenia wewnętrznego (pomiędzy rachunkami firmy),
 • Wysłanie zleceń krajowych (płatność w PLN), w tym zleceń z opcją SORBNET oraz płatności do ZUS i US,
 • Wysłanie zleceń polecenia zapłaty,
 • Pobranie danych dotyczących księgowań polecenia zapłaty,
 • Możliwość autoryzacji (podpisywania) płatności przy użyciu podpisu kwalifikowanego z poziomu systemu FK/ERP; natychmiastowa realizacja zleceń nastąpi w przypadku spełnionego schematu akceptacji.

Sposób wymiany danych

Wymiana danych odbywa się na zasadzie wymiany komunikatów w formacie XML przy wykorzystaniu
technologii Web Services. Całość komunikacji jest zabezpieczona kanałem HTTPS z wykorzystaniem
dwustronnego szyfrowania SSL.

Usługa R-Connect jest zgodna z:

 • rekomendacją Zarządu Związku Banków Polskich z dnia 29.03.2011 r. w sprawie przyjęcia standardu wymiany danych finansowych pomiędzy Klientem a bankiem oraz bankiem a Klientem na polskim rynku,
 • międzynarodowym standardem XML ISO20022.

 

Jak skorzystać z usługi

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usługi R-Connect, prosimy o kontakt telefoniczny ze Strefą Obsługi Biznesu pod numerem telefonu: 22 548 99 44 lub drogą mailową: r-connect@raiffeisen.pl.

WERSJA DEMO SYSTEMU

Charakterystyka

Wersja demonstracyjna R-Connect umożliwia zapoznanie się z funkcjonalnościami jakie oferuje pełna wersja usługi. Dodatkowo użytkownicy, którzy skorzystają z Demo mają możliwość zobaczenia pełnej listy komunikatów jakie mogą być wymieniane pomiędzy systemami finansowo-księgowymi, a Bankiem oraz zapoznania się ze strukturą każdego z tych komunikatów.

Dzięki skorzystaniu z Demo użytkownicy poznają również korzyści jakie płyną z aktywowania systemu R-Connect.

 

Funkcjonalności

Wersja demonstracyjna usługi R-Connect umożliwia:

 • pobranie przykładowej historii operacji dla rachunku,
 • pobranie przykładowego wyciągu z rachunku,
 • pobranie przykładowego wyciągu z operacji kartowych,
 • pobranie salda z rachunku,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu krajowego poprzez usługę R-Connect,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu ZUS poprzez usługę R-Connect,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu US poprzez usługę R-Connect,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu euroregulowanego poprzez usługę R-Connect,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania przelewu zagranicznego poprzez usługę R-Connect,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością wysłania polecenia zapłaty poprzez usługę R-Connect,
 • pobranie przykładowego statusu płatności,
 • zapoznanie się z funkcjonalnością generacji raportów na żądania,
 • pobranie przykładowej listy raportów,
 • pobranie szczegółowych informacji o przykładowym raporcie.

 

Różnice między wersją demonstracyjną i pełną systemu R-Connect

 • Pobranie pliku repozytorium kluczy

W wersji Demo plik z rozszerzeniem .pfx (gotowe repozytorium kluczy umożliwiające nawiązanie połączenia z usługami Demo) pobierany jest ze strony http://raiffeisenpolbank.com/bankowosc-korporacyjna/bankowosc-elektroniczna/r-connect natomiast w pełnej wersji systemu R-connect będzie on wygenerowany przez użytkownika. Opis tworzenia repozytorium kluczy znajduje się w dokumentacji użytkownika do pełnej wersji systemu R-Connect.

 • Wywoływanie usług

Podczas korzystania z pełnej wersji systemu R-Online Biznes prezentowane dane odwzorowują rzeczywisty stan rachunku/konta użytkownika. Natomiast podczas korzystania z wersji Demo pobierane są przykładowe dane.

Sprawdź również