Program 500+

Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia.
Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu "Rodzina 500+". Korzystanie ze świadczenia wychowawczego w zbliżającym się okresie świadczeniowym wymaga złożenia nowego wniosku. Będzie to możliwe już od 1 sierpnia.

SKŁADAJĄC WNIOSEK RODZINA 500+ ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ !

Raiffeisen Polbank na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+:

  • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego R-Online.
  • Aby wypełnić wniosek Rodzina 500+, nie trzeba będzie instalować na komputerze lub telefonie żadnego nowego oprogramowania.
  • Po zalogowaniu się do serwisu internetowego R-Online, ani w celu przejścia do wypełniania wniosku Rodzina 500+, ani w celu dodania do tego wniosku załączników nie będzie wymagane podanie kodu autoryzacyjnego otrzymanego z Banku SMS-em lub odczytanego z karty kodów jednorazowych. System poprosi o podanie kodu SMS jedynie wtedy, gdy: 

1. środki mają być przelewane na rachunek w Raiffeisen Polbank, a także

2. jeśli zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane w inny sposób niż na Twoje konto w Raiffeisen Polbank.

  • W obu tych przypadkach prośba o podanie kodu autoryzacyjnego zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku. Jeśli nie korzystasz z karty kodów jednorazowych, to kod zostanie wysłany na numer telefonu przypisany do użytkownika w systemie głównym Banku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail upo500plus@mrpips.gov.pl UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu informatycznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia


Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym R-Online . Pamiętaj jednak, że ta korespondencja będzie przesyłana wyłącznie ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych rzekomo w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie na infolinii Banku.

Uwaga: do sprawdzenia, kto jest faktycznym nadawcą otrzymanej wiadomości e mail, nie wystarczy samo odczytanie zawartego w niej pola "Nadawca", "Od" itp. Użytecznym kryterium pozwalającym rozpoznać fałszerstwo jest otrzymanie kilku pod rząd podobnych lub identycznych wiadomości lub otrzymanie takiej wiadomości w terminie innym, niż spodziewany - np. UPO przed złożeniem wniosku.  Osoby korzystające z programu pocztowego pozwalającego na obejrzenie "surowej zawartości" wiadomości (opcje w rodzaju "Pokaż źródło wiadomości") mogą przez analizę tzw. nagłówków SMTP sprawdzić, czy deklarowana tożsamość nadawcy e maila odpowiada domenie internetowej, z której dany e-mail został wysłany. Stosunkowo łatwo jest wtedy stwierdzić, czy e-mail mający pochodzić od upo500plus@mrpips.gov.pl nie został w rzeczywistości wysłany z serwera pocztowego zarejestrowanego w całkiem innej niż gov.pl domenie.  Zazwyczaj załącznik (niezależnie od jego nazwy!) będzie w takiej sytuacji zawierać nie oczekiwane UPO, tylko jakiś szkodliwy program.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie lub potwierdzanie drogą e-mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania lub innych tego typu wrażliwych danych. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania e-maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować ? zazwyczaj będzie to próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.

Zasady bezpieczeństwa

Logując się do serwisu internetowego R-Online, należy zawsze upewnić się czy połączenie jest szyfrowane, sprawdzając czy adres strony w oknie przeglądarki rozpoczyna się od https:// oraz czy na pasku u dołu lub u góry ekranu (w zależności od wykorzystywanej przeglądarki) pojawia się ikona z zamkniętą kłódką - jej obecność potwierdza, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane.

Po kliknięciu na kłódkę należy sprawdzić poprawność oraz aktualność certyfikatu. Należy zwrócić uwagę, że tylko połączenie poprawnego adresu oraz poprawnej treści certyfikatu może gwarantować, że strona jest legalna i nie jesteśmy celem ataku phishingowego. Poprawny adres bankowości elektronicznej R-Online  to:

https://moj.raiffeisenpolbank.com

Przypominamy

  • Bank nigdy nie prosi o podanie kodu jednorazowego z narzędzia autoryzacyjnego podczas logowania ani o podanie więcej niż jednego kodu z danego narzędzia przy wykonywaniu jednej transakcji.
  • Jeżeli cokolwiek w wyglądzie strony internetowej banku wzbudzi niepokój klienta przed zalogowaniem do serwisu transakcyjnego, nie powinien logować się do bankowości i powinien skontaktować się z infolinią Banku pod numerami telefonów: 801-180-801 lub 22-549-99-99
  • Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać wyłącznie z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować.
  • Należy dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie zapory sieciowej oraz aktualizowanego na bieżąco programu antywirusowego.
  • Nigdy do połączeń z Bankiem nie należy używać komputerów dostępnych publicznie. Bardzo często takie komputery są zainfekowane złośliwym oprogramowaniem nastawionym na kradzież tożsamości, co może doprowadzić do utraty identyfikatorów, haseł, bądź kodów autoryzacyjnych. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera. 

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat